BEYİN TÜMÖRLERİ TİPLERİ

Beyin tümörleri birincil veya ikincil olarak kategorize edilir. Birincil beyin tümörü beyninizden kaynaklanır. Birçok birincil beyin tümörü iyi huyludur. Metastatik beyin tümörü olarak da bilinen ikincil beyin tümörü, kanser hücrelerinin akciğer veya meme gibi başka bir organdan beyninize yayılmasıyla oluşur.

1- Primer Beyin Tümörleri
Birincil beyin tümörleri beyninizden kaynaklanır. Şunlardan gelişebilirler:
– Beyin hücreleri
– Beyninizi çevreleyen, meninksler adı verilen zarlar
– Sinir hücreleri
– Bezler
Birincil tümörler iyi huylu veya kanserli olabilir. Yetişkinlerde en sık görülen beyin tümörü türleri gliomalar ve menenjiyomlardır.

GLIOMLAR
Gliomalar, glial hücrelerden gelişen tümörlerdir. Bu hücreler normalde:
– Merkezi sinir sisteminizin yapısını destekleyin
– Merkezi sinir sisteminize beslenme sağlayın
– Temiz hücresel atık
– Ölü nöronları parçalayın
Gliomalar, farklı glial hücre tiplerinden gelişebilir.

GLİAL HÜCRELERDE BAŞLAYAN TÜMÖR TİPLERİ ŞUNLARDIR:
– Beyinden kaynaklanan astrositomlar gibi astrositik tümörler
– Sıklıkla frontal temporal loblarda bulunan oligodendroglial tümörler
– Destekleyici beyin dokusundan köken alan ve en agresif tip olan glioblastomalar
– Diğer birincil beyin tümörleri
DİĞER BİRİNCİL BEYİN TÜMÖRLERİ:
– Genellikle iyi huylu olan hipofiz tümörleri
– İyi huylu veya kötü huylu olabilen epifiz bezi tümörleri
– Genellikle iyi huylu olan ependimomlar
– Çoğunlukla çocuklarda görülen ve iyi huylu olan ancak görme değişiklikleri ve erken ergenlik gibi klinik semptomları olabilen kraniofarenjiyomlar
– Malign olan primer merkezi sinir sistemi (MSS) lenfomaları
– Beynin iyi huylu veya kötü huylu olabilen birincil germ hücreli tümörleri
– Beyin zarlarından kaynaklanan menenjiyomlar
– Schwann hücreleri adı verilen sinirlerinizin koruyucu örtüsünü (miyelin kılıfı) üreten hücrelerden kaynaklanan Schwannomlar
Çoğu menenjiyom ve schwannom, 40 ila 70 yaş arasındaki kişilerde görülür. Menenjiyomlar kadınlarda erkeklerden daha yaygındır. Schwannomlar hem erkeklerde hem de kadınlarda eşit olarak görülür. Bu tümörler genellikle iyi huyludur, ancak boyutları ve yerleşimleri nedeniyle komplikasyonlara neden olabilirler. Kanserli meningiomlar ve schwannomlar nadirdir ancak çok agresif olabilirler.

2- İkincil Beyin Tümörleri
İkincil beyin tümörleri, beyin kanserlerinin çoğunu oluşturur. Vücudun bir bölümünde başlarlar ve beyne yayılırlar veya metastaz yaparlar. Aşağıdakiler beyne metastaz yapabilir:
– Akciğer kanseri
– Meme kanseri
– Böbrek kanseri
– Cilt kanseri
İkincil beyin tümörleri her zaman kötü huyludur. İyi huylu tümörler vücudunuzun bir bölümünden diğerine yayılmaz.