EPILEPSİ

Epilepsi cerrahisi, epilepsi nöbetlerinin kontrol altına alınamadığı veya ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda, epileptik odakların cerrahi olarak çıkarılmasını veya modifiye edilmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu tür bir cerrahi tedavi, sadece uygun adaylara uygulanır ve genellikle multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

Epilepsi cerrahisi için aday seçimi dikkatli bir şekilde yapılır. Hastanın nöbetlerinin köken aldığı epileptik odaklar öncelikli olarak tespit edilmelidir. Bu genellikle elektroensefalogram (EEG), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), beyin bilgisayarlı tomografisi (BT), pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi görüntüleme ve elektrofizyolojik testlerle yapılır. Epileptik odaklar, beyin alanlarındaki anormal aktiviteyi belirlemek için bu testler kullanılarak saptanır.

Tedavi için düzenli olarak uygulanan epilepsi fonksiyonel beyin cerrahisi prosedürleri şunları içerir:
– Vagal sinir stimülatörü (VNS) implantları
– Duyarlı nörostimülatör (RNS) implantları
– Gama bıçağı ile stereotaktik lazer ablasyonu

Epilepsi cerrahisi, her hasta için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı gerektirir.