FONKSİYONEL BEYİN CERRAHİSİ

Fonksiyonel Nöroşirürji, epilepsi, Parkinson hastalığı, esansiyel tremor, kronik ağrı ve spastisite gibi tedaviye dirençli nörolojik bozuklukları olan hastaları tedavi eder.

Fonksiyonel beyin cerrahisi, beyin ve sinir sistemindeki çeşitli bozuklukların tedavisinde kullanılan cerrahi bir prosedürler grubunu ifade eder. Bu tür cerrahi müdahaleler, beyin, omurilik veya sinir sistemiyle ilgili işlevsel bozuklukları düzeltmek veya semptomları hafifletmek amacıyla gerçekleştirilir.

Fonksiyonel beyin cerrahisi, aşağıdaki durumların tedavisinde uygulanabilir:
Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı, beyinde dopamin eksikliği nedeniyle hareket kontrolünde bozukluklara yol açan bir nörolojik hastalıktır. Derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verilen bir prosedür, beyindeki belirli bölgelere elektrotların yerleştirilmesi ve bu elektrotların bir pil yardımıyla uyarılması yoluyla Parkinson hastalığının semptomlarını yönetmeyi amaçlar.

Epilepsi: Epilepsi, tekrarlayan nöbetlere yol açan bir sinir sistemi bozukluğudur. Bazı durumlarda, nöbetleri kontrol altına almak veya nöbetlerin sıklığını azaltmak için cerrahi müdahale gerekebilir. Bu müdahaleler arasında epilepsi odak noktasının çıkarılması, epilepsi odak noktalarını devre dışı bırakan veya sinir sinyallerini düzenleyen implantların yerleştirilmesi gibi prosedürler bulunur.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB): OKB, kişinin istem dışı olarak tekrarlayan düşünceleri (obsesyonlar) ve buna bağlı davranışsal ritüelleri (kompulsiyonlar) yaşadığı bir anksiyete bozukluğudur. Derin beyin stimülasyonu (DBS) bazen OKB’nin tedavisinde kullanılır. Beyindeki belirli bölgelere elektrotlar yerleştirilir ve bu elektrotlar uyarılarak OKB semptomlarının kontrol altına alınması amaçlanır.

Kronik Ağrı: Kronik ağrı, uzun süreli ve tedavi edilmesi zor olan ağrı durumlarını ifade eder. Belirli durumlarda, fonksiyonel beyin cerrahisi, kronik ağrının yönetiminde bir seçenek olabilir. Örneğin, ağrı sinyallerini bloke etmek veya düzenlemek için beyindeki belirli bölgelere elektrotlar yerleştirilebilir.

Fonksiyonel beyin cerrahisi, genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve nöroloji, nöroşirürji, nöropsikoloji ve radyoloji gibi farklı tıp alanlarının uzmanlarının işbirliğini içerir. Her hasta için en uygun tedavi planı, durumun spesifik özelliklerine ve semptomların şiddetine bağlı olarak belirlenir.

Kliniğimizde parkinson için derin beyin stimülasyonu (DBS), epilepsi için vagal sinir stimülatörü (VNS), inatçı kronik ağrı için intratekal ağrı pompası implantasyonu ve spastisite için implante edilebilir baklofen pompaları sıklıkla kullanılmaktadır.