HAREKET BOZUKLUKLARI

Parkinson hastalığı, distoni ve esansiyel tremor gibi hareket bozuklukları olan hastalar, tıbbi tedavi başarısız olduktan sonra genellikle Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ile tedavi edilir.

Hareket bozuklukları cerrahisi, nörolojik kaynaklı hareket problemlerini tedavi etmek için cerrahi girişimlerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu tür cerrahi müdahaleler, çeşitli hareket bozukluklarını tedavi etmek veya semptomları hafifletmek amacıyla gerçekleştirilir. İlgili hareket bozuklukları arasında Parkinson hastalığı, tremor (titreme), distoni, Tourette sendromu ve bazı spastisite durumları yer alır.

Hareket bozuklukları cerrahisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve nöroloji uzmanları, nöroşirurji uzmanları ve fizik tedavi uzmanları gibi farklı sağlık profesyonellerini içeren bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Her hasta için tedavi planı kişiselleştirilir ve cerrahi seçenekler, hastanın semptomlarına, tanısına ve genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir.

Hareket bozuklukları cerrahisi için kullanılan yaygın prosedürler şunlardır:
Derin Beyin Stimülasyonu (DBS): Bu prosedürde, beyindeki belirli bölgelere elektrotlar implante edilir ve bu elektrotlar düzenli elektriksel uyarılar göndererek nörolojik semptomları kontrol etmeye yardımcı olur. DBS, Parkinson hastalığı, tremor, distoni ve bazı durumlarda obsesif-kompulsif bozukluk gibi hareket bozukluklarının tedavisinde etkili bir yöntemdir.

Thalamotomi: Bu prosedürde, beyindeki thalamus adı verilen bölgeye odaklanan bir cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Thalamotomi, tremor tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

Pallidotomi:
Bu prosedürde, globus pallidus adı verilen beyin bölgesine odaklanan bir cerrahi müdahale yapılır. Pallidotomi, Parkinson hastalığının tedavisinde ve bazı distoni vakalarında kullanılabilir.

Talamektomi: Bu prosedürde, beyindeki talamus adı verilen bölgenin çıkarılması veya tahrip edilmesi gerçekleştirilir. Talamektomi, bazı aşırı hareketli durumların tedavisinde kullanılabilir.