KRONİK AĞRI

Kronik ağrı cerrahisi, kronik ve tedavi edilemeyen ağrı durumlarında cerrahi müdahalelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu tür cerrahi girişimler, ağrıyı azaltmak, kontrol etmek veya tamamen ortadan kaldırmak için sinir sistemini etkileyen ve ağrı iletimini değiştiren yöntemleri içerir.

Kronik ağrı cerrahisi için kullanılan yaygın prosedürler şunlardır:
Dorsal Kök Gangliyon Stimülasyonu (DRG Stimülasyonu): Bu prosedürde, omurilik sinir kökleri üzerindeki dorsal kök gangliyon adı verilen sinir hücreleri uyarılarak ağrı sinyalleri bloke edilir. Bu yöntem, ağrının belirli bir bölgede lokalize olduğu durumlar için etkili olabilir.

Spinal Kord Stimülasyonu (SCS): SCS, omuriliğe implante edilen elektrotlar aracılığıyla elektriksel uyarıların gönderilmesiyle ağrı sinyallerinin bloke edildiği bir yöntemdir. Bu prosedür, bel veya boyun ağrısı gibi yaygın ağrı durumlarında kullanılabilir.

Intratekal İlaç Pompası İmplantasyonu: Bu prosedürde, vücuda implante edilen bir pompa, omurilik sıvısına ağrıyı hafifletmek için ilaçlar salgılar. Bu yöntem, kanser ilişkili ağrı veya diğer kronik ağrı durumlarında kullanılabilir.

Stereotaktik Radyocerrahi: Stereotaktik radyocerrahi, yüksek dozda ışın tedavisi kullanarak belirli bölgelerdeki ağrıyı hedefleyen bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle trigeminal nevralji gibi yüz ağrısı durumlarında etkili olabilir.

Kronik ağrı cerrahisi, cerrahiye uygun adayların dikkatlice seçilmesini gerektirir. Bu nedenle, bir ağrı uzmanı veya ağrı cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirme yapılması önemlidir. Uzman, hastanın ağrı durumunu değerlendirir, tanı koyar ve cerrahi seçenekleri hakkında bilgi verir. Cerrahi tedavi öncesi ve sonrasında multidisipliner bir yaklaşım takip edilir ve hasta fizik tedavi, rehabilitasyon veya ilaç tedavisi gibi diğer yöntemlerle desteklenir.

Kronik ağrı cerrahisi, her hasta için farklı olabilir ve riskler, faydalar ve tedavi sonuçları dikkate alınmalıdır.