MİGREN CERRAHİSİ

Bir beyin tümörü, beyninizdeki anormal hücrelerin bir kitlesi veya büyümesidir. Birçok farklı beyin tümörü türü mevcuttur. Bazı beyin tümörleri kanserli değildir (benign) ve bazı beyin tümörleri kanserlidir (malign). Beyin tümörleri beyninizde başlayabilir (birincil beyin tümörleri) veya kanser vücudunuzun diğer bölgelerinde başlayıp beyninize yayılabilir (ikincil veya metastatik beyin tümörleri). Bir beyin tümörünün ne kadar hızlı büyüdüğü büyük ölçüde değişebilir. Bir beyin tümörünün büyüme hızı ve konumu, sinir sisteminizin işlevini nasıl etkileyeceğini belirler. Beyin tümörü tedavi seçenekleri, sahip olduğunuz beyin tümörünün türüne, boyutuna ve konumuna bağlıdır.

Birincil beyin tümörleri, beynin kendisinde veya beyni örten zarlar (beyin zarları), kraniyal sinirler, hipofiz bezi veya epifiz bezi gibi ona yakın dokulardan kaynaklanır.

Birincil beyin tümörleri, normal hücreler DNA’larında hatalar (mutasyonlar) edindiğinde başlar. Bu mutasyonlar, hücrelerin artan oranlarda büyümesine ve bölünmesine ve sağlıklı hücreler ölürken yaşamaya devam etmesine izin verir. Sonuç, bir tümör oluşturan bir anormal hücre kütlesidir. Yetişkinlerde, birincil beyin tümörleri, kanserin başka bir yerde başladığı ve beyne yayıldığı ikincil beyin tümörlerinden çok daha az yaygındır.

Migren cerrahisi, kronik migren baş ağrısı semptomlarını hafifletmek veya kontrol altına almak için cerrahi müdahalelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu cerrahi prosedürler, migrenin olası tetikleyicilerine bağlı olarak baş ağrısını azaltmayı hedefler. Ancak migren cerrahisi, nadiren kullanılan ve son çare olarak değerlendirilen bir tedavi seçeneğidir. Genellikle hastalar, daha konservatif tedavi yöntemleri başarısız olduğunda veya ciddi migren semptomlarına maruz kaldıklarında bu seçeneği düşünebilirler.

Migren cerrahisi için kullanılan bazı prosedürler şunlardır:
Süperkılcal Sinir Blokajları: Migrenin tetikleyicilerinden biri olarak kabul edilen süperkılcal sinirlerin bloke edilmesi işlemidir. Bu prosedürde, lokal anestezi altında sinirler etrafına botulinum toksini veya kortikosteroid enjekte edilir.

Frontal Sinir Stimülasyonu: Bu yöntemde, frontal sinirlerin elektriksel uyarısı kullanılarak migren semptomları kontrol altına alınır. İmplant edilen cihazlar, frontal sinirlerin yakınına yerleştirilir ve uyarılar göndererek sinirsel iletiyi modüle eder.

Migren Cerrahisi: Bu prosedürde, belirli bölgelerdeki sinirlerin veya kasların cerrahi olarak çıkarılması veya modifiye edilmesi gerçekleştirilir. Bu bölgeler genellikle migren ağrılarının yoğunlaştığı bölgelerdir, örneğin, alın, şakak veya ense bölgeleri.

Migren cerrahisi, kişiye özgü bir tedavi planını gerektirir. Her hasta için farklı bir cerrahi yaklaşım ve prosedür seçilebilir. Migren cerrahisi, potansiyel riskler, faydalar ve beklenen sonuçlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, migren baş ağrısı sorunu yaşayan bir kişi, migren cerrahisi konusunda uzmanlaşmış bir cerraha başvurmalı ve detaylı bir değerlendirme yapmalıdır.