SPASTİSİTE

Spastisite cerrahisi, spastisite olarak adlandırılan bir kas kontrol bozukluğunun tedavisinde cerrahi müdahalelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Spastisite, kaslarda aşırı gerilme, sertlik ve istemsiz kas kasılmaları ile karakterizedir. Bu durum, genellikle merkezi sinir sistemi hasarı sonucu ortaya çıkar, örneğin serebral palsi, omurilik yaralanmaları veya multipl skleroz gibi durumlarda görülür.

Spastisite cerrahisi için kullanılan yaygın prosedürler şunlardır:
Selektif Dorsal Rizotomi (SDR): Bu prosedürde, omurilik sinir köklerinden bazıları kesilir veya kısaltılır. Bu, spastik kas kasılmalarını azaltmak ve hareket kontrolünü iyileştirmek için kullanılır. SDR, özellikle serebral palsi vakalarında sıklıkla uygulanır.

Baclofen Pompası İmplantasyonu: Baclofen, spastisiteyi kontrol etmek için kullanılan bir kas gevşetici ilaçtır. Baclofen pompası, ilacın doğrudan omurilik sıvısına salınmasını sağlar. Bu, spastisite semptomlarını azaltmak ve kas kontrolünü geliştirmek için etkili olabilir.

Tendon Uzatma veya Transferi: Bu prosedürde, spastik kasların tendonları kesilir veya taşınır. Bu, kasların dengeli bir şekilde çalışmasını ve normal hareketi desteklemesini sağlar.

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS): DBS, bazal ganglia adı verilen beyin bölgelerine implante edilen elektrotlar aracılığıyla elektriksel uyarıların gönderilmesiyle spastisite semptomlarını hafifletmek için kullanılır. DBS, spastisitenin neden olduğu hareket bozukluklarının tedavisinde etkili olabilir.

Spastisite cerrahisi, hastanın durumuna ve semptomlara bağlı olarak kişiselleştirilir. Cerrahi seçenekler, spastisitenin yerleşim yeri, şiddeti ve etkilenen kas gruplarına göre belirlenir. Her hasta için riskler, faydalar ve tedavi sonuçları değerlendirilir.

Spastisite cerrahisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve nöroloji uzmanları, nöroşirurji uzmanları, rehabilitasyon uzmanları ve fizyoterapistler gibi farklı sağlık profesyonellerini içeren bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Tedavi öncesi ve sonrası rehabilitasyon ve fizik tedavi, cerrahi sonuçları optimize etmek için önemlidir.