HİDROSEFALİ

Pediatrik hidrosefali, beyinde beyin omurilik sıvısının (veya beyin suyunun) aşırı birikmesinin neden olduğu bir durumdur. Bu sıvı, beyni ve omuriliği çevreleyen ve yastıklayarak onları yaralanmaya karşı koruyan berrak bir sıvıdır. Sıvı beyinde biriktiğinde, kafa içinde artan basınca neden olabilir. Hidrosefali çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bazen aşırı BOS üretiminden kaynaklanır ve diğer zamanlarda vücudun sıvıyı boşaltamaması veya yeniden emememesi nedeniyle olabilir. Doğumda mevcut olabilir (doğuştan) veya doğumdan sonra ortaya çıkabilir (kazanılmış). Pediatrik hidrosefali tedavi edilmezse zarar verebilir, ancak erken teşhis ve tedavi ile hidrosefali olan çocuklar genellikle normal, sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Hidrosefali doğuştan (onunla birlikte doğmuş) veya edinilmiş (gelişmiş) olabilir. Hidrosefali doğuştan olduğunda, bebeğin omurgasının normal şekilde oluşmadığı spina bifida veya beyindeki üçüncü ve dördüncü ventriküller arasındaki geçidin daralması olan akuaduktal stenoz gibi bir durumun sonucu olabilir. Hidrosefali genetik bir bozukluktan da kaynaklanabilir.

Edinilmiş hidrosefali doğumdan sonra herhangi bir zamanda ortaya çıkar. Beyin kanamasına bağlı olarak oluşabilmekte, bazen prematüre bebeklerde ya da travmatik beyin hasarı geçirmiş bireylerde görülmektedir. BOS akışını engelleyen büyüyen bir kitle varsa oluşabilir. Bazen idiyopatik olabilir, yani bilinen bir neden olmadan gelişir.

Bebeklikte hidrosefali belirtileri veya semptomları şunları içerebilir:
– Bıngıldakların şişmesi (kemikler arasındaki yumuşak noktalar)
– Geniş bir baş çevresi veya baş büyümesinde hızlı bir artış
– Kafa derisinde şişmiş damarlar
– Göz hareketleri sırasında yukarı bakmada zorluk
– Tekrarlayan kusma
– Muhtemelen baş ağrısına bağlı aşırı sinirlilik
– Çok uykulu ve uyandırması zor
– Nöbetler
Hidrosefali tedavisi, çocuğun yaşına ve hidrosefali nedenine göre değişir. En yaygın tedavi seçenekleri şant yerleştirilmesi veya üçüncü bir ventrikülostomi yapılmasıdır.