PEDİATRİK BEYİN CERRAHİSİ

Çocuklarda (genellikle 0-18 yaş arası) beyin ve sinir sistemiyle ilgili problemlerin tanı ve tedavisini gerçekleştiren tıbbi bir uzmanlık alanıdır. Bu alanda uzmanlaşmış bir beyin cerrahı, çocuklarda görülen çeşitli nörolojik rahatsızlıkları teşhis etmek ve cerrahi yöntemlerle tedavi etmek için eğitim almıştır.

Geniş bir yelpazede durumlara müdahale edebilir. Bunlar arasında doğumsal anomaliler, beyin tümörleri, hidrosefali (beyin omurilik sıvısının anormal birikimi), kafa travmaları, epilepsi, beyin enfeksiyonları ve diğer nörolojik bozukluklar yer alır. Ayrıca, spina bifida gibi omurilikle ilgili rahatsızlıkların cerrahi tedavisi de pediatrik beyin cerrahisinin bir alanıdır.

Tedavileri, cerrahi prosedürler, minimal invaziv teknikler, beyin tümörlerinde radyoterapi veya kemoterapi gibi çeşitli yöntemleri içerebilir. Ameliyatlar, çocuğun yaşına, rahatsızlığın türüne ve ciddiyetine göre farklılık gösterebilir. Tedavinin amacı, çocuğun nörolojik fonksiyonlarını en iyi şekilde geri kazanmasını veya korumasını sağlamak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Cerrahlar, nöroloji uzmanları, radyologlar, onkologlar, rehabilitasyon uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışarak çocuğun tıbbi ihtiyaçlarını karşılar ve uzun vadeli takip sağlar.

Ekibim, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yaygın sorunlar için çocukluk çağı nöron hastalıklarına yönelik kapsamlı hizmetler sunar:
– Kraniyofasiyal bozukluklar (özellikle kraniosinostoz)
– hidrosefali
– Beyin ve omurilik tümörleri
– Spina bifida

Plastik ve rekonstrüktif cerrahlar, nöro-radyoloji uzmanı, genetik, ürologlar, nöropatologlar ve fizyoterapistlerden oluşan disiplinler arası bir ekiple olduğu kadar birbirimizle de yakın çalışıyoruz.