Ana SayfaBeyin ve Sinir HastalıklarıFonksiyonel Beyin Cerrahisi

Fonksiyonel Beyin Cerrahisi

Spastisite

SPASTİSİTE Spastisite cerrahisi, spastisite olarak adlandırılan bir kas kontrol bozukluğunun tedavisinde cerrahi müdahalelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Spastisite, kaslarda aşırı gerilme, sertlik ve istemsiz kas kasılmaları ile karakterizedir. Bu durum, genellikle merkezi sinir sistemi hasarı sonucu ortaya çıkar, örneğin serebral palsi, omurilik yaralanmaları veya multipl skleroz gibi durumlarda görülür. Spastisite cerrahisi için kullanılan yaygın prosedürler şunlardır: Selektif Dorsal Rizotomi (SDR): Bu prosedürde, omurilik sinir köklerinden bazıları kesilir veya kısaltılır. Bu, spastik kas kasılmalarını azaltmak ve hareket kontrolünü iyileştirmek için kullanılır. SDR, özellikle serebral palsi vakalarında sıklıkla uygulanır. Baclofen Pompası İmplantasyonu: Baclofen, spastisiteyi kontrol etmek için kullanılan bir kas gevşetici ilaçtır. [Devamı...]

Kronik Ağrı

KRONİK AĞRI Kronik ağrı cerrahisi, kronik ve tedavi edilemeyen ağrı durumlarında cerrahi müdahalelerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu tür cerrahi girişimler, ağrıyı azaltmak, kontrol etmek veya tamamen ortadan kaldırmak için sinir sistemini etkileyen ve ağrı iletimini değiştiren yöntemleri içerir. Kronik ağrı cerrahisi için kullanılan yaygın prosedürler şunlardır: Dorsal Kök Gangliyon Stimülasyonu (DRG Stimülasyonu): Bu prosedürde, omurilik sinir kökleri üzerindeki dorsal kök gangliyon adı verilen sinir hücreleri uyarılarak ağrı sinyalleri bloke edilir. Bu yöntem, ağrının belirli bir bölgede lokalize olduğu durumlar için etkili olabilir. Spinal Kord Stimülasyonu (SCS): SCS, omuriliğe implante edilen elektrotlar aracılığıyla elektriksel uyarıların gönderilmesiyle ağrı sinyallerinin bloke edildiği [Devamı...]

Hareket Bozuklukları

HAREKET BOZUKLUKLARI Parkinson hastalığı, distoni ve esansiyel tremor gibi hareket bozuklukları olan hastalar, tıbbi tedavi başarısız olduktan sonra genellikle Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ile tedavi edilir. Hareket bozuklukları cerrahisi, nörolojik kaynaklı hareket problemlerini tedavi etmek için cerrahi girişimlerin kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu tür cerrahi müdahaleler, çeşitli hareket bozukluklarını tedavi etmek veya semptomları hafifletmek amacıyla gerçekleştirilir. İlgili hareket bozuklukları arasında Parkinson hastalığı, tremor (titreme), distoni, Tourette sendromu ve bazı spastisite durumları yer alır. Hareket bozuklukları cerrahisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve nöroloji uzmanları, nöroşirurji uzmanları ve fizik tedavi uzmanları gibi farklı sağlık profesyonellerini içeren bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Her hasta [Devamı...]

Epilepsi

EPILEPSİ Epilepsi cerrahisi, epilepsi nöbetlerinin kontrol altına alınamadığı veya ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda, epileptik odakların cerrahi olarak çıkarılmasını veya modifiye edilmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Bu tür bir cerrahi tedavi, sadece uygun adaylara uygulanır ve genellikle multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Epilepsi cerrahisi için aday seçimi dikkatli bir şekilde yapılır. Hastanın nöbetlerinin köken aldığı epileptik odaklar öncelikli olarak tespit edilmelidir. Bu genellikle elektroensefalogram (EEG), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), beyin bilgisayarlı tomografisi (BT), pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi görüntüleme ve elektrofizyolojik testlerle yapılır. Epileptik odaklar, beyin alanlarındaki anormal aktiviteyi belirlemek için bu testler kullanılarak saptanır. Tedavi için düzenli olarak uygulanan [Devamı...]

Fonksiyonel Beyin Cerrahisi

FONKSİYONEL BEYİN CERRAHİSİ Fonksiyonel Nöroşirürji, epilepsi, Parkinson hastalığı, esansiyel tremor, kronik ağrı ve spastisite gibi tedaviye dirençli nörolojik bozuklukları olan hastaları tedavi eder. Fonksiyonel beyin cerrahisi, beyin ve sinir sistemindeki çeşitli bozuklukların tedavisinde kullanılan cerrahi bir prosedürler grubunu ifade eder. Bu tür cerrahi müdahaleler, beyin, omurilik veya sinir sistemiyle ilgili işlevsel bozuklukları düzeltmek veya semptomları hafifletmek amacıyla gerçekleştirilir. Fonksiyonel beyin cerrahisi, aşağıdaki durumların tedavisinde uygulanabilir: Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı, beyinde dopamin eksikliği nedeniyle hareket kontrolünde bozukluklara yol açan bir nörolojik hastalıktır. Derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verilen bir prosedür, beyindeki belirli bölgelere elektrotların yerleştirilmesi ve bu elektrotların bir pil [Devamı...]

Migren Cerrahisi

MİGREN CERRAHİSİ Bir beyin tümörü, beyninizdeki anormal hücrelerin bir kitlesi veya büyümesidir. Birçok farklı beyin tümörü türü mevcuttur. Bazı beyin tümörleri kanserli değildir (benign) ve bazı beyin tümörleri kanserlidir (malign). Beyin tümörleri beyninizde başlayabilir (birincil beyin tümörleri) veya kanser vücudunuzun diğer bölgelerinde başlayıp beyninize yayılabilir (ikincil veya metastatik beyin tümörleri). Bir beyin tümörünün ne kadar hızlı büyüdüğü büyük ölçüde değişebilir. Bir beyin tümörünün büyüme hızı ve konumu, sinir sisteminizin işlevini nasıl etkileyeceğini belirler. Beyin tümörü tedavi seçenekleri, sahip olduğunuz beyin tümörünün türüne, boyutuna ve konumuna bağlıdır. Birincil beyin tümörleri, beynin kendisinde veya beyni örten zarlar (beyin zarları), kraniyal sinirler, hipofiz [Devamı...]