MESLEKİ DENEYİM VE ÜYELİKLER

– Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, 2020-
– Doçent, 27 Kasım 2019
– Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 2015
– TC Sağlık Bakanlığı 2013
– Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 2008
– TC Sağlık Bakanlığı 2005
– 2003 Türk Deniz Kuvvetleri’nde MD
– Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1996

ÜYELİKLER

– Avrupa Nöroşirurji Dernekleri Birliği
– Türk Tabipleri Birliği
– Türk Nöroşirürji Derneği