UZMANLIK ALANLARI

– Nöro Onkoloji (Beyne metastazlar gibi hem beyin hem de omurga tümörleri, gliablastomlar, menenjiyomlar vb..)
– Nörovasküler Cerrahi (AVM, anevrizmalar, By-pass Cerrahisi)
– Omurga Cerrahisi (Bel Fıtıkları, Spinal Kanal Darlıkları, Kırıklar, Kanser, Omurganın Tüm Bölgelerindeki Enfeksiyonlar vb.)
– Derin Beyin Stimülasyonu – DBS
– Parkinson Tedavisi
– Fonksiyonel Beyin Cerrahisi